FIRST EXHIBITION IN MEMORY OF

Henri Cartier Bresson

101 Intuition of Single Frequency Platform #101, where we will present your photos which are B&W and about “equal opportunities for audiences and artists”

Standard sizes

portrait 6 x 4 inches (15x10cm)     |      landscape 4 x 6 inches (10x15cm)

METHOD OF AUCTIONS

پلتفرم ۱۰۱

صدو یک شهود از تک‌فرکانس

مقدمه :

هنر، یک مصرف خلاق است. در اینجا ما به تعریفی از هنر استناد کرده‌ایم که اسکیتوفسکی در سال 1976 آن را مصرف «خلّاق» در برابر مصرف «دفاعی» خواند. شما می‌توانید هزینه‌ای را که کرده‌اید مجدداً به دست آورید اما اگر شما فرصتِ خرید یک اثر هنری را زمانی که در دسترس بوده از دست بدهید، احتمالاً دیگر آن را به دست نخواهید آورد.

کانسپت:

برابری فرصت برای هنرمند و مخاطب پلتفورم ۱۰۱، از یک‌سو فرصتی است برای مردم تا به وسیله‌ی هنر، زندگی خود را دگرگون کنند و ازسوی دیگر فرصتی است برای هنرمند تا هنرش را به‌صورتی عادلانه در اختیار همگان گذارد و به عبارتی، دموکراتیزه کند.

روش اجرائی:

نمایشگاه هایی با قاب‌های کوچک ، پلتفورم ۱۰۱ در پی آن است تا مجموعه‎ آثاری با ابعاد کوچک (١٠ در ١۵ سانتی‌متر) درهفت ادیشن در هفت گالری به نمایش بگزارد. این نمایشگاه ها، شامل عکس‎های دیجیتال و آنالوگی است که شامل دو بخش مدعو و فراخوان عمومی می‌شود. اولین دوره نمایشگاه در یکم تیرماه در عمارت روبرو  و گالری نگر افتتاح می شود. دور دوم نمایشگاه بیست و نهم تیرماه نود هفت در نگارخانه شماره چهار و ششم مرداد ماه در خانه موزه استاد انتظامی دنبال خواهد شد. گالری متن اصفهان میزبان پنجمین افتتاحیه  نمایشگاه لحظه قطعی در نوزدهم مردادماه خواهد بود و با بازگشت دوباره تور به تهران دور ششم  بروی دیوارهای گالری علیها از بیست و ششم مرداد خودنمایی خواهد کرد.آخرین دور نمایشگاه از شانزدهم شهریور در گالری آریانا رونمایی شده و تا روز اختتامیه در تاریخ بیست و هفتم شهریور ادامه خواهد داشت.

همچنین یک ادیشن از عکس ها در حراجی که در سایت پلتفرم به صورت دیجیتال چکش می خورد به فروش خواهد رفت.

رنگ: سیاه‌و‌سفید

هنر عکاسی موفقیت در استفاده از هارمونی، اشباع و تُن‌های رنگ به منظور شکل دادن یک جوّ یا یک حس است. این نکته در عکاسی سیاه‌وسفید حول محور تضاد و بافت شکل می‌گیرد. به این‌ترتیب، می‌توان گفت که این پلتفورم، قدرت انعکاس خلاقیت در نمایش آنچه مدنظر هنرمند است را با آزاد گذاشتنِ آن‌ها در بستر موضوعی مشخص، در نظر گرفته است.

تعداد آثار نمایشگاه: ۱۰۱

درنهایت، شاهد ١٠١ نگاه تک‌رنگ و تک‌فرکانس از خوانش شخصی هنرمند نسبت به مقوله لحظه قطعی به صورت نمایشگاه گردانی در هفت گالری  خواهیم بود. این نمایشگاه که به مرور آثار عکاسی تک‌رنگ ایران تعلق دارد ، زمینه های انجام فعالیت های پژوهشی بر وی هر دو حیطه ی هنرهای زیبا و اقتصاد هنر به طور جداگانه فراهم می کند.

قیمت آثار: ۱۰۱ هزار تومان

در این پلتفورم، آثار با قیمت‌های ثابت یکصد و یک هزارتومان برای فروش عرضه می‌شوند و در طول دوره‌ی حراج، با هر تگ خرید بر روی یک اثر، پنجاه هزارتومان به قیمت اضافه می‌شود و اثر می‌تواند به تعداد بیش از یکی تا آخرین قیمت پیشنهادی فروخته شود.

 

موضوع نمایشگاه نخست:

لحظه قطعی

ناگهان فهمیدم، یک عکس می‌تواند ابدیت را در یک لحظه بایستانَد به یاد هنری کارتیه برسون خالق مفهوم «لحظه قطعی» هنری کارتیه برسون (به فرانسوی: Henri Cartier-Bresson)، زاده‌ی ۲۲ آگوست ۱۹۰۸ در شانتلو، فرانسه – درگذشته ۳ آگوست ۲۰۰۴ عکاس فرانسوی بود که در ابداع و گسترش فوتوژورنالیسم و همچنین عکاسی لحظه‌ای و خیابانی نقش اساسی داشت.

او معتقد بود:

«کسری از ثانیه وجود دارد که خلاقانه است. هنگامی که شما عکسی برمی‌دارید چشمان شما باید ترکیب یا بیانی را در حیات ببیند که به شما ارائه شده است و شما باید آن را در زمانی که عکس را برمی‌دارید درک کنید. این لحظه‌ای است که عکاس، آفریننده است… . در عکاسی، کوچکترین چیزها می‌توانند بزرگترین سوژه‌ها باشند، ویژگی‌های کوچک می‌توانند به موضوعی مهم بدل شوند»

 

مدیر هنری پلتفرم

محمد علی فاموری

Platform 101

101 Intuition of Single Frequency

Introduction :

Art is a creative consumption. There is a definition of art that (Skytovsky) in 1976 named as Creative use against Defensive use. You can regain the cost you’ve set, but if you miss the opportunity to buy a piece of art when it’s available, you probably will not get it again.

Concept:

Equal Opportunity for the Artist and the Audience Platform 101, is an opportunity for people to transform and change their lives through art, on the other hand, it is an opportunity for the artist to make his art fairly accessible to everyone, in other words, to make it democratize.

Executive procedure:

Exhibitions with small frames

Platform 101 seeks to display a collection of small-scale works (10 by 15 cm) in seven (editions) in seven galleries.

The first exhibition period will be open on June 22 in the Roo-be-roo  Mansion and Negar gallery .The second exhibition period will continue on June 20th at the No.4 gallery and on July 22 th at the Entezami Mansion The Isfahan Matn Gallery will host the fifth opening of the exhibition on the 20th of July. Coming back the tour to Tehran again, the sixth period will be on the walls of the Aliyah Gallery on August 26th. The latest exhibition from the September 7th in Ariana Gallery and will continue until the closing date on September 26th.

Color:

Black and WhiteThe art of photography is a success in using harmony, saturation and color tones to shape a mood or atmosphere. This point is formed in black and white photography around the contradiction and texture axis. Thus, it can be said that this platform 101 recognizes the power of reflection of creativity in representing what the artist thinks, by releasing them in a specific subject context.Number of exhibits: 101Eventually, we will see 101 single -color and single-frequency views of the 101 artistic atmospheres in the Café Cinema fair. The exhibition, which belongs to reviewed on one-color photography artworks has been considered as a research work and two articles have been written about it.

Artworks Price:

101 thousand TomansOn this platform, works with fixed priced at 101,000 Tomans offered for sale, and during the auction period, the artwork with each purchasing tag, 50,000 Toman will be added to the price and it can be sold to more than one piece to the last proposed price.

 

The theme of the first exhibition:

Suddenly I understand, that one photo can stop the eternity in the moment. In the name of Henry Cartier Bresson, the creator of the concept of “decisive moment” Henri Cartier-Bresson (born on August 22, 1908, in, Chantaloup-Brie France – died on August 3, 2004) was a French photographer who invented and developed the photojournalism. He pioneered the genre of street photography, a viewed photography as capturing a decisive moment.He believed: “There is a fraction of a second which is creative. When you capture a picture, your eyes need to see the composition or statement in life that is presented to you and should realize it in the moment you take the photo. This is the moment that a photographer becomes a creator. In photography, even the smallest things can be the greatest subjects; even the small features can become an important topic.

Director of platform

Mohammad Ali Famori

Vol0.1 | First exhibitions opening in ROOBEROO MANSION

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Vol0.1 | Second exhibitions opening in Negar Art Gallery

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Vol0.1 | Third exhibitions opening in No.4 Art Gallery

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Vol0.1 | Fourth exhibitions opening in Entezami Museum

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Vol0.1 | Fifth exhibitions opening in Matn Gallery (ISFAHAN)

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Vol0.1 | sixth exhibitions opening in Aliha Art Gallery

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Vol0.1 | seventh exhibitions opening in Ariana Art Gallery

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

| Featured Musician VOl.01 | Kamran Mottaghi |

| Left behind music Albums released in 14 may 2018 |
| track 101 release in 22 june |
 | contributer and publisher : platform 101 |

 

| Featured Musician VOl.01 | Kamran Mottaghi |

| Left behind music Albums released in 14 may 2018 |
| track 101 release in 22 june |
 | contributer and publisher : platform 101 |

 

| Featured Musician VOl.01 | Kamran Mottaghi |

| Left behind music Albums released in 14 may 2018 |
| track 101 release in 22 june |
 | contributer and publisher : platform 101 |